E6 Øst - Strindheimtunnelen

Byggherre: Statens Vegvesen, Skanska Norge
Type prosjekt: Samarbeidsprosjekt med Johs J. Syltern
Beskrivelse: Vann og avløp
Kontraktssum: 50 mill
Byggetid: Januar 2010 - 2014

E6 Øst – Strindheimtunnelen er ett av SG Entreprenør store prosjekter og har en byggetid på fire år. Statens Vegvesen er byggherre, Skanska Norge er hovedentreprenør, Johs. J. Syltern er underentreprenør av Skanska Norge og SG Entreprenør er underentreprenør av Johs. J. Syltern.

SG Entreprenør har alt arbeid med vann, avløp og rørteknisk både i dagsoner og tunneler. Til sammen skal vi legge nesten 200 000 meter med rør, fordelt på opi-kanaler, drensledninger, spillvannsledninger, overvannsledninger, trekkerør og vannledninger.

Til alle disse rørene trengs det også mange kummer og antallet vi skal montere er:

  • 120 inspeksjonskummer
  • 200 sandfangkummer
  • 20 vannkummer
  • 330 trekkekummer

10 000 meter kantstein inngår også i entreprisen.

Til drift av anlegget har SG Entreprenør i snitt to til tre gravemaskiner, to rørleggere og grunnarbeidere og to funksjonærer.