METROVann E207

Byggherre: Trondheim Kommune
Type prosjekt: Hovedentreprise 
Beskrivelse: Vann og avløp  
Kontraktssum: 23 mill 
Byggetid: Desember 2011 - Desember 2012 

SG Entreprenør AS fikk tildelt jobben med ny vannledning mellom Ust, på Kattem, og til vestsiden av Gaula. Jobben omfatter legging av ny 1000mm vannledning i GRP fra Ust til andre siden av Gaula og ny 350mm i spillvannsledning i GRP fra Klett og til andre siden av Gaula. Hele strekningen er på ca 3200 meter og omfatter også kryssing av Gaula.

Strekningen til SG Entreprenør AS er en del av prosjektet MeTroVann og omfatter reservevannforsyning til Trondheim og Melhus Kommune. Prosjektet er en regional samarbeidsavtale for å sikre kommunene gjensidig reservevannforsyning.