Riving/sikring Værnes Garnison

Byggherre: Forsvarsbygg
Type prosjekt: Hovedentreprise
Beskrivelse: Riving, miljøsanering, utenomhus
Byggetid: 2011

SG Entreprenør AS har utført riving/sikring av bunkere, stillinger og bygninger for Forsvarsbygg på Værnes Garnison. Totalt ca 20 objekter på og rundt Trondheim Lufthavn Værnes.

Det gamle lufttårnet ble demontert i en enhet og transportert til lager. Oppdraget er ferdigstilt og entreprenør og oppdragsgiver er meget godt fornøyd med arbeidene.