Ranheim Vestre

Byggherre: Trondheim Kommune
Type prosjekt: Hovedentreprise
Beskrivelse: Grunnarbeid, vann og avløp, bruarbeider, peling og jernbane
Kontraktssum: 40 mill.
Byggetid: November 2010 - Juni 2012

SG Entreprenør har kommet i gang med arbeidene på Ranheim Vestre. Dette er ett utbygningsprosjekt i regi av Trondheim Kommune med bygging av vei med to rundkjøringer, etablering av interimsspor for jernbane, riving av gamle bruer og bygging av nye. To hundre meter av Vikelva skal senkes og plastres med stein. Nytt vann og avløps system følger også med i jobben.

Oppstarten var i november 2010 og arbeidene skal ferdigstilles juni 2012. Dette er en relativt stor jobb for SG Entreprenør og vi har med oss Stjern Entreprenør på betongarbeidene. Entreprenør og byggherre har som mål å få til ett godt samarbeid med
HMS og kvalitet i fokus.

Hovedmengder:

  • 4 nye bruer i betong
  • 2 bruer skal rives
  • 300 meter interimsspor for jernbanen
  • 400 meter vei
  • 1000 meter vann og avløpsgrøft
  • 2000 meter kantstein
  • 30 000 m3 leirmasser som skal kjøres bort

SG Entreprenør har i oppstartfasen fem gravemaskiner og tre rørleggere i drift på anlegget. Kjersti Strand er prosjektleder og Stig Lereggen er anleggsleder.