KBS-Senter

Byggherre: Skanska Norge
Type prosjekt: Samarbeidsprosjekt med Johs J. Syltern
Beskrivelse: Riving, tomt og grunnarbeider, vann og avløp
Kontraktssum: 25 mill
Byggetid: Oktober 2010 - November 2012

KBS Senter prosjektet ble startet 18. november 2010. Vi møtte opp med 30 forventningsfulle og dyktige medarbeidere. Jobben gikk raskt unna og vi klarte å bli ferdig med inn og utvendig riving hele to uker før tidsfristen. Tilbakemeldingene fra oppdragsgiver er positive og arbeidsfolket var godt fornøyd med resultatet.

Til sammen behandlet vi nesten 20 000 tonn med riveavfall, alt fra lyspærer og brannvarslere til store bærende betongkonstruksjoner og stål. Våre egne arbeidere og samarbeidspartnere har gjort en god jobb og bidratt til at rivingen ble ett meget vellykket prosjekt. Når rivemassene er borte og mesteparten sendt til gjenvinning, er det klart for utgravingen av selve tomten. Johs. J. Syltern er underentreprenør av SG Entreprenør og skal kjøre bort 100 000 m3 med leirmasser, planere 5000 m2 for fundamenter og avrette over 12 000m2 for støping av gulv i parkeringskjeller. SG Entreprenør skal utføre alt av vann og avløp i forbindelse med bygget. Til sammen nesten 1500 meter med grøft og rør.