Lilleby Holdeplass

Byggherre: Jernbaneverket
Type prosjekt: Hovedentreprise
Beskrivelse: Riving, vann og avløp, betong, arbeider ved jernbanespor, asfaltering, kanstein og steinarbeid, elektro.
Kontraktssum: 6 mill
Byggetid: Sommer 2010 - Vår 2011

SG Entreprenør startet arbeidene med Lilleby Holdeplass sommeren 2010. Arbeidene er en del av Jernbaneverkets ombygging av gamle perronger og holdeplasser til dagens standard. Den nye perrongen er over dobbelt så lang som den gamle og strekker seg 120 meter langs Nordlandsbanen.

Arbeidene omfatter riving av gammel perrong og bygging av ny med prefabrikkerte elementer. Plasstøpte støttemurer bak perrongen, montering og levering av galvaniserte stålrekkverk, asfaltering, kantstein, steintrapper og beplantning. Arbeidene ferdigstilles i uke 22 2011 og SG Entreprenør og Byggherre er godt fornøyd med resultatet.