Granåsen Hoppanlegg/ Rekruttsenter

Byggherre: Trondheim Kommune og Byåsen IL - Hopp/Kombinert
Type prosjekt: Hovedentreprise
Beskrivelse: Bygging av unnarenn i hoppbakke, fyllingsarbeider, vann og avløp, skiheis, vannanlegg for snøproduksjon og grøntarbeider 
Byggetid: 2010 - 2011

SG Entreprenør AS har vært med å ferdigstilt hoppanlegget for rekruttsenteret i Granåsen. Anlegget ligger ca 200 meter vest for den store hoppbakken i Granåsen og skal brukes til trening og konkurranser for barn, ungdom og voksne.

Terrenget i bakken ligger ganske lavt og det har vært problemer med mye overvann ved store nedbørsmengder og snøsmelting. Dette har vi løst ved og legge ny overvannsgrøft gjennom hele anlegget. Anlegget skal utstyres med snøkanoner og vi har lagt frem vann til bunn av bakken. Videre har vi planert heistraseen og bygget fundamenter for heismastene. Anlegget ferdigstilles fra vår side høsten 2011 og vi ønsker Byåsen IL og alle skihoppere lykke til med det nye anlegget.