Sentral godkjenning

SG Entreprenør AS er sentralt godkjent foretak for ansvarsrett etter Plan- og Bygningsloven

Se denne linken for oppdatert oversikt over vår sentrale godkjenning