SG Entreprenør er ISO-sertifisert

SG Entreprenør ble i august 2021 ISO-sertifisert innen disse 3 områdene:

  • ISO 9001 Kvalitetsledelse
  • ISO 14001 Miljøledelse
  • ISO 45001 HMS-ledelse

Sertifiseringsorgan er Kiwa Norge