SG Entreprenør er ISO-sertifisert

SG Entreprenør AS ble i august 2021 ISO-sertifisert innen disse 3 områdene:

  • ISO 9001 Ledelsessystemer for kvalitet
  • ISO 14001 Ledelsessystemer for miljø
  • ISO 45001 Ledelsessystemer for arbeidsmiljø

Sertifiseringsorgan er Kiwa Norge.