Prosjekter

Metrovann E207

Byggherre: Trondheim Kommune
Type prosjekt: Hovedentreprise 
Beskrivelse: Vann og avløp  
Kontraktssum: 23 mill 
Byggetid: Desember 2011 - Desember 2012 

Les mer...

Lilleby

Byggherre: Jernbaneverket
Type prosjekt: Hovedentreprise 
Beskrivelse: Riving, vann og avløp, betong, arbeider ved jernbanespor, asfaltering, kanstein og steinarbeid, elektro  
Kontraktssum: 6 mill 
Byggetid: Sommer 2010 - Vår 2011  

Les mer...

Rv 706 Sluppen - Stavne

Byggherre: Statens Vegvesen 
Type prosjekt: Hovedentreprise 
Beskrivelse: Grunnarbeid, vegbygging, vann og avløp, betong, spunting, omlegging jernbane  
Kontraktssum: 27 mill 
Byggetid: Februar 2011 - September 2011

Les mer...

Clarion Hotell 

Byggherre: Skanska Norge
Type prosjekt: Totalt Underentreprise 
Beskrivelse: Grunn og tomtearbeid, innvendige ledningsgrøfter
Kontraktssum: 7 mill 
Byggetid: Mai 2010 - 2011

Les mer...

E6 Øst - Strindheimtunnelen

Byggherre: Statens Vegvesen, Skanska Norge
Type prosjekt: Samarbeidsprosjekt med Johs J. Syltern
Beskrivelse: Vann og avløp
Kontraktssum: 50 mill
Byggetid: Januar 2010 - 2014

Les mer...

KBS Senter

Byggherre: Skanska Norge
Type prosjekt: Samarbeidsprosjekt med Johs J. Syltern
Beskrivelse: Riving, tomt og grunnarbeider, vann og avløp
Kontraktssum: 25 mill
Byggetid: Oktober 2010 - November 2012

Les mer...

Ranheim Vestre

Byggherre: Trondheim Kommune
Type prosjekt: Hovedentreprise
Beskrivelse: Grunnarbeid, vann og avløp, bruarbeider, peling og jernbane
Kontraktssum: 40 mill.
Byggetid: November 2010 - Juni 2012

Les mer...

Granåsen Hoppanlegg/ Rekruttsenter

Byggherre: Trondheim Kommune og Byåsen IL - Hopp/Kombinert
Type prosjekt: Hovedentreprise
Beskrivelse: Bygging av unnarenn i hoppbakke, fyllingsarbeider, vann og avløp, skiheis, vannanlegg for snøproduksjon og grøntarbeider 
Byggetid: 2010 - 2011

Les mer...

Riving/sikring Værnes Garnison

Byggherre: Forsvarsbygg
Type prosjekt: Hovedentreprise
Beskrivelse: Riving, miljøsanering, utenomhus
Byggetid: 2011

Les mer...