SG Entreprenør som Miljøfyrtårn

Desember 2010 ble SG Entreprenør sertifisert som Miljøfyrtårn. Dette er en av våre satningsområder for å ta vare på miljøet og for å  bli enda mer konkuransedyktig aktør i markedet.

Å bli sertifisert som Miljøfyrtårn betyr for oss at vi skal være lønnsomme på flere nivåer og ta vare på miljøet. Det skal lønne seg for bedriftens økonomi, for de ansattes helse, for bedriftens nærmiljø og for miljøet globalt sett. Det skal være verdifullt å drive miljøvennlig. Tiltakene vi gjør er konkrete og målbare. Vi rapporterer inn til stiftelsen Miljøfyrtårn en gang i året.