Grunnarbeid & Vann og avløp

Vi utfører grunnarbeider i forbindelse med vegbygging, tomter til bolig, næringsbygg og forretningslokaler. Sammen med våre samarbeidspartnere kan vi levere komplette veganlegg og tomter. 

Våre gravemaskiner er fra 1,8 tonn til 40 tonn og vi har gode samarbeidspartenere på massetransport og sprengingsarbeider. Vi har gjennom vår brede erfaring opparbeidet oss en solid og god kompetanse for å imøtekomme kundens krav til HMS, kvalitet og punktlighet.

Vi utfører vann og avløps arbeider i forbindelse med vegbygging, boligtomter, næringsbygg og forretningslokaler.

Vi har erfaring og kompetanse på vann og avløpsanlegg og har rørleggere med ADK-kompetansebevis.

Vi utfører:

  • Rørsveising av PE-ledninger
  • Rørpressing
  • Drenering
  • Sanering
  • Overvann
  • Avløp

Vi har gjennom vår brede erfaring opparbeidet oss en trygg og god kompetanse for å imøtekomme kundens krav til HMS, kvalitet og punktlighet.